IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU KOJE SU STUPILE NA SNAGU 01.01.2019. GODINE U VEZI DOSTAVLJANJA PRIJAVA ZA 2018. I 2019. I NAREDNE GODINE