IZDACI ZA REKLAMU I REPREZENTACIJU IZ UGLA ZAKONA O PDV