ISKAZIVANJE TROŠKOVA ZAKUPA U SLUČAJU KADA ZAKUPAC DIREKTNO PLAĆA TE TROŠKOVE, PO OSNOVU RAČUNA KOJI GLASE NA ZAKUPODAVCA