ISKAZIVANJE PODATAKA O MANJKU I RASHODU DOBARA U OBRASCU POPDV I PORESKOJ PRIJAVI PDV