DODATNE UPLATE OSNIVAČA BEZ POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA I MOGUĆNOST KONVERZIJE DUGA U ULOG