ŠTA TREBA ZNATI KOD UTVRĐIVANJA (NE)POSTOJANJA OBAVEZE IZDAVANJA AVANSNOG RAČUNA PO OSNOVU PRIJEMA SREDSTAVA ZA BUDUĆI PROMET DOBARA I USLUGA