Aktuális

U skladu sa preporukom Vlade Srbije u vezi sprečavanja širenja korona virusa, a u cilju očuvanja zdravlja uvode se sledeće mere unutar privrednog društva K&N GERE POSLOVNI SISTEM DOO:

Ministarstvo privrede pozvalo je danas privredne subjekte koje imaju potrebu za angažovanjem zaposlenih u vreme zabrane kretanja od 20 časova do pet sati ujutru da popune tabelu i dostave je ministarstvu na adresu vanrednostanje@privreda.gov.rs.

“Da bi javnost bila informisana o primeni propisa koje je Narodna banka Srbije usvojila radi očuvanja finansijske stabilnosti u uslovima potencijalnih rizika uzrokovanih vanrednom zdravstvenom situacijom u zemlji, ukazujemo na pojedine aspekte njihove primene u praksi.

Imajući u vidu neophodnost očuvanja dostignutog nivoa i daljeg jačanja stabilnosti finansijskog sistema u uslovima potencijalnih rizika uzrokovanih vanrednom zdravstvenom situacijom u zemlji, Narodna banka Srbije je na danas održanoj vanrednoj sednici Izvršnog odbora, usvojila odluke kojima se propisuje zastoj u otplati obaveza dužnika (moratorijum) i to:

Na osnovu člana 29. Zakona o odbrani ("Službeni glasnik RS", br.116/2007, 88/2009 - dr. zakon, 104/2009 - dr. zakon, 10/2015 i 36/2018), Odluke o proglašenju vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", br. 29/2020), Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", br. 31/2020), Uredbe o organizovanju rada poslodavca za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", br. 31/2020) i Naredbi o okupljanju u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom prostoru ("Službeni glasnik RS", br. 30/2020), imajući u vidu uvedene mere i ograničenja, Opštinski štab za vanredne situacije opštine Sentam na svojoj sednici održanoj dana 17. marta 2020. godine donosi sledeću NAREDBU.

Koristeći ovlašćenja koja su propisana odredbom člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije, prema kojoj kad Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane, mere kojima se odstupa od ljudskih i manjinskih prava može propisati Vlada, uredbom, uz supotpis predsednika Republike, Vlada je donela Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja (u nastavku: Uredba).

Kako obračunati zaradu zaposlenom koji je zbog korona virusa završio u karantinu i izolaciji? Koliki iznos zarade obračunati zaposlenom ako se nalazi u karantinu i izolaciji? Kako obračunati zaradu ako se ispostavi da je zaposleni dok je bio u karantinu i izolaciji bio zdrav? Ovo su samo neka pitanja sa kojima se poslodavci mogu suočiti tokom trajanja pandemije korona virusa.

Kada govorimo o rešavanju radno-pravnog statusa zaposlenih kod poslodavca usled privremenog prekida obavljanja delatnosti zbog potencijalne epidemije, tada  ima mesta primeni člana 117. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-7/2020-04 od 28.1.2020. godine)

Ministar finansija je na osnovu ovlašćenja iz člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administarciji doneo Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu. Pravilnik je objavljen u „Sl. glasniku RS“ br. 93/2019. Pravilnik je stupio na snagu 01.01.2020.

Na osnovu člana 6. i 7a, Zakona o porezu na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr.

Oldalak